Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://turizem-pungracic.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na http://turizem-pungracic.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa http://turizem-pungracic.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom http://turizem-pungracic.si . Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetijiniti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in jih Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetijivaruje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Izdaja računa

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v papirnati (natisnjeni) obliki in/ali PDF formatu.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče na Ptuju.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Podatki o podjetju

Pungračič Robert – Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Drenovec 7, 2283 Zavrč, Slovenija (EU)

Davčna številka: 36225126
Matična številka: 2218542000